Sunday, July 12, 2009

alley Mykonos"Είναι η ψυχή μου συχνά ένα σοκάκι στη Μύκονo" Ν. Εγγονόπουλος

"My soul is often an alley in Mykonos" N.Eggonopoulos